Výroba a realizace galerijního mobiliáře a instalace uměleckých děl - Studio Griff

Koncepce - Michal Škoda a Lucie Drdová